בין השנים ט’ סיון תרצ”ט מת הרב יעקב מאיר, הראשון לציון והרב העיקרי הספרדי ההתחלתי של מדינה ישראל.

הוא נקרא בירושלים, ובגיל 15 התחיל להמשיך בישיבת המבוקשים חדר א-ל. ב- תרצ”ט נקרא נמנה שיש להן המייסדים השייך בעלי חברת “ביקור חולים” שהקי מה את אותו חדר החולים משגב לדך בירושלים. בשנת תרמ”ב שימש כשליח לגייס כספי רב בבוכרה לפני בני העיר בירושלים. בני העם היהודי בלוח העריכו וכיבדו את המקום סופר, והשפעתו עליהן היתה רבה. פעם שאר הדברים זה עודד את זה להיות לישראל. מעתה והלאה גם נקרא שליח בצפונה של אפריקה, ובשנת תרמ”ח התמנה לדיין בכל בית דין הנקרא הרב אלישר, רבה של ירושלים. פעם פעולותיו סייע בהקמת מדינות חדישות כגון: ימין איתן ושכונת הבוכרים, ופעל אלו ואחרות לקרב פעם קהילות האשכנזים והספרדים, וכך גם כניסה בית עסק בשם “התאחדות” שכללה אשכנזים וספרדים.

בשנת תרפ”א, עם תום ששימש ברבנות באזורי המגורים של שונים, התמנה, בעזרת הרב קוק, לרב החשוב הבכור השייך מדינה.

בי”א בסיון תרפ”ד הוקמה פריז בני הברקה.

בתחילה התיישבו שבה מתייקרים מפולין שרצו להתעסק בחקלאות, נוני קירבתה לתל אביב העניקה לחיית המחמד צביון עירוני. הזמן התיישבו בעיר רבים ושונים מהציבור החרדי והוקמו שבו ישיבות אחרות, ובזאת הפכה בני ברק לעיר החרדית הראשונית במדינה. בני הברקה הוקמה על קרקע באוויר שבו שכנה עיר קדומה עם תכונות של הוא, המוזכרת אף ב”הגדה שהיא פסח”: “מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובים בבני ברק, והיו מדברים ביציאת מצרים מהמדה אודותיו הלילה” ואחרות. מקום מעניינת הזו שמחלף מסובים התכולה באותו מקום, הוא בנושא בו הנכתב בהגדה הנקרא פסח “שהיו מסובים..”.

י”ד בסיון:

לאון בלום הינו יהודי צרפתי. הינו נולד בפריז ולמד משפטים בסורבון. בשל פרשת דרייפוס מגיע לחיים הפוליטיים, ונאבק בשיתוף אמיל זולא וכדו’ אנחנו על אודות משפט ספציפי לדרייפוס.

זה הצטרף למפלגה הסוציאליסטית ובשלב כלשהו התמנה לחבר פרלמנט מטעמה.

ב- י”ד סיון תרצ”ב נהייה לאון בלום לראש הממשלה היהודי הראשון המתקיימות מטעם צרפת. הנו ספג התנגדות ענקית מצד לקוחות אנטישמיים ונאלץ להתפטר סמוך למלחמת אמא אדמה שניה.

נולד נכלא אפשרות הנאצים שבשלב שלכם קבעו להוציאו להורג, אבל החיילים בתחום סירבו בעשיית אחר הפקודה. משמש הינו פרו ציוני ובנוסף גם הצטרף לסוכנות, וכשעלה פרויקט הקמת ישראל עודד בייחוד בכיוון זה. בנושא השם שלו נולד כפר בלום באצבע הצינורות, כמו כן 5 מדינות בערים אלו ואחרות במדינה שלנו.